Steun deze site. Koop via deze links: Nederlandstalige bierboeken, Engelstalige bierboeken, een bierig artikel of een ander artikel van Bol.com
Het kost je niets extra.

koken & tafelen algemeen

 

mail info@hobbybrouwen.nl

HOP NAAR DE KAHO ST. LIEVEN

De juiste weg moet je zoeken

Het was weer een paar jaar geleden dat ik een bezoek gebracht had aan de KAHO St. Lieven te Gent. Met veel genoegen kijk terug op de proefcursus die ik aan dit opleidingsinstituut heb mogen volgen van oktober 1996 tot april 1997. Ook aan de daar 24 april 1998 gehouden studiedag ‘Trends in de brouwerij’ heb ik goede herinneringen. Geen wonder dus dat ik de kans die het BKG mij bood om op 2 december jongstleden achter de schermen van de KAHO St. Lieven te mogen kijken met beide handen aannam.

Stipt om 9.30 uur (de afgesproken tijd) zette ik mijn auto stil op het parkeerterrein van de KAHO. De meeste andere BKG-leden hadden meer problemen om op tijd te komen. Eerlijk gezegd was ook ik de fout ingegaan door bij het inrijden van Gent de verkeerde afslag te nemen. Je kunt je op zo’n moment je zelf voor je hoofd slaan. Zeker als je dezelfde vergissing in het verleden meer gemaakt hebt. Gelukkig was ik ter plaatse bekend en kon ik mijn vergissing na een behoorlijke omrit corrigeren. Op zulke momenten dringt mij de vergelijking met het bierbouwen op. Je kunt op heel wat manieren een goed biertje brouwen maar de ene weg is een stuk effectiever dan de andere.

Hop erop

Het verhaal dat we van professor Guido Aerts mochten horen had in feite ook dezelfde strekking. Hij en zijn studenten zijn op zoek naar de weg naar een beter smakend bier via het hoparoma. Afgelopen jaar heeft De Roerstok ook enige stappen hiertoe gezet via het grote hop- en gistexperiment. Via dit experiment werd voor ons amateurbrouwers duidelijk dat de hopvariateit van grote invloed is op de smaak van het uiteindelijke bier. Vooral voor jong bier gaat dit op. Met de tijd verminderd de intensiteit van de hopsmaak. Brouw niet te veel bier als je van hoppig bier houdt!

Allereerst kregen we een theoretisch verhaal dat menig keurmeester boven de pet ging. Cis- en trans-alfazuren krijg je niet elke dag op je bord. Als daar ook nog eens tetrahop en meer van dat soort zaken bovenop komt dan zie je door de hopstaken het hopveld niet meer. Gelukkig was het niet allemaal theorie dat we voorgeschoteld kregen.

Proeven

In een lokaal waar de studenten vertrouwd worden gemaakt met laboratoriumwerkzaamheden werden de keurmeester op hun vaardigheden beproefd. De bieren die we te proeven kregen hadden een grote overeenkomst met het hop- en gistexperiment van De Roerstok. Net zoals wij waren ze bij de KAHO uitgegaan van één brouwsel en hadden ze met slechts één parameter gevarieerd. De bieren hadden allemaal dezelfde bitterheid door het gebruik van een hoppreparraat dat enkel bitterheid geeft. Enkel het hoparoma was anders door de verschillende toevoegingen. Deze toevoegingen bestonden uit hoppellets, totale hopolie en fracties van de hopolie. Guido Aerts was er zeer trots op dat het gelukt was deze fracties zelf te maken. Terecht, aan de KAHO zijn ze goed bezig!

Dat bleek ook toen we de bieren gingen proeven. De bieren die gebrouwen waren met de speciale hopfracties van de KAHO hadden bij de leden van het BKG duidelijk de voorkeur. In mijn beleving waren ze vooral veel volmondiger. De bieren gebrouwen met hoppellets waren naar mijn smaak een stuk fruitiger dan de al dan niet gezuiverde hopolieën. Toch werden pelletbieren door de meerderheid van de bierkeurmeesters niet geprefereerd.

Zeer interessant was te horen dat men het vermoeden heeft dat de hopvariateit van groot belang is op het uiteindelijke resultaat en dat de resultaten ook sterk biertype afhankelijk zijn. De hypothese dat bepaalde hopbestanddelen er voor zorgen dat bepaalde gunstige hopeigenschappen minder gunstig uit de verf komen, was nieuw voor mij.

Na de proeverij kregen we nog een rondleiding door het laboratorium. Veel harder ging ons brouwershart slaan toen we ook een kijkje mochten nemen in de proefbrouwerij waar de studenten vertrouwd worden gemaakt met de praktijk. Men wil deze brouwerij, die nu een capaciteit heeft van 200 liter, gaan vergroten waardoor er meer studiemateriaal (lees bier) beschikbaar komt. De brouwerij is volledig computergestuurd en beschikt over cylinderconische tanks die gekoeld kunnen worden.

Foto's Studiedag

Tijdens de studiedag heb ik diverse foto's gemaakt. Deze foto's zijn te zien op mijn site. 
Zie Foto's studiedag 2 december 2000 Bierkeurmeesters Gilde deel 1 (KaHo St. Lieven te Gent) en
Foto's studiedag 2 december 2000 Bierkeurmeesters Gilde deel 2 (brouwerij Huyghe te Melle)

Jacques Bertens

 

Eerdere publicatie

Dit artikel is eerder gepubliceerd geweest in het clubblad van "De Roerstok" van januari 2001.